Výrobky z oblasti Ochrana a sanace staveb a podlah od A do Z

Přehled celého Remmers sortimentu a komponentů.

A B C D E F G H I K M P Q R S T U V W XYZ

A

780112 Acryl Pro ML

Acryl SK

plastoelastická těsnící a lepící hmota

Č. výrobku 7801

0000666083_Add_150

Add 150

Polymerní granulát

Č. výrobku 6660

Add TX

Organický tixotropní přípravek

Č. výrobku 0942

B

BIT 1K S

Stříkatelná, bezrozpouštědlová, plastem modifikovaná silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, jednosložková.

Č. výrobku 0873

0000087130_BIT_2K_basic

BIT 2K [basic]

Bezrozpouštědlová, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, dvousložková.

Č. výrobku 0871

BIT K2

Jakostní, překlenující trhliny, plastem zušlechtěná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, dvousložková.

Č. výrobku 0888

C

CEM rapid

Bezchloridový rychle tuhnoucí cement k univerzálnímu použití

Č. výrobku 2834

Default Package Display_CZ

CL Fill Q3 Historic

Vysoce jakostní, tmelicí hmota na bázi dispergovaného vápenného hydrátu, připravená k použití

Č. výrobku 6562

CL Fill Q4 Historic

Vysoce jakostní, tmelicí hmota na bázi dispergovaného vápenného hydrátu, připravená k použití

Č. výrobku 6564

D

DP Top L

Modelovací a strukturní omítka

Č. výrobku 0515

0000081801_DS-Clip

DS Protect Clip

Držák pro DS Protect a DS Protect AL

Č. výrobku 0818

REM_0000082301_DS-Protect

DS-Systemschutz

Vysoce zatížitelný, trojvrstvý, ochranný pás se separační funkcí.

Č. výrobku 0823

E

0000459101_EB_Tape_20

EB Tape 20

Bobtnavá bentonitová těsnicí páska.

Č. výrobku 4591

Gebindeabbildung BIT 1K (basic)

ECO 1K [basic]

Jednosložková, plastem modifikovaná silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná polystyrenem, bez rozpouštědel

Č. výrobku 0872

0000430101_Entkoppelungsmatte

Entkopplungsmatte

Č. výrobku 4301

F

FM FS

Malta pro plošné spárování cihelného zdiva

Č. výrobku 0435

FM Historic

Spárovací malta s recepturou na míru objektu

Č. výrobku 0573

Default Package Display_CZ

FM MG

Vápenocementová spárovací malta pro strojní aplikaci

Č. výrobku 1048

G

0000427901_Gewebewinkel

Gewebewinkel

PVC roh s výztužnou tkaninou

Č. výrobku 4275

Glimmer GHL 3/0

Minerální posypový prostředek

Č. výrobku 6742

Graffiti-Schutz

Vodná semipermanentní ochrana proti graffiti na alkylsilanové a voskové bázi

Č. výrobku 0685

H

Default Package Display_CZ

Historic Kalkfarbe

Čistě vápenný nátěr bez obsahu akrylátů

Č. výrobku 6569

Historic Schlämmlasur

Lazurní, plnící, "pravá" silikonová barva

Č. výrobku 6471

Historic Verfüllmörtel

Č. výrobku 0548

I

ICS 2K

Velmi jemná injektážní dvousložková suspenze

Č. výrobku 0476

IG Acryl 3K

Akrylátový gel

Č. výrobku 6873

0021094401_IR_Epoxy_100

IR Epoxy 100

Tuhá dvousložková epoxidová pryskyřice

Č. výrobku 0944

K

Default Package Display_CZ

KSE 100

Zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE) s nízkým množstvím vyloučeného gelu (10 %) k předcházení přílišného zpevnění a k dosažení rovnoměrného profilu pevnosti

Č. výrobku 0719

Default Package Display_CZ

KSE 300

Bezrozpouštědlový zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE)

Č. výrobku 0720

0000071405 KSE 300 E

KSE 300 E

Elastifikovaný zpevňovač kamene na organokřemičité bázi (KSE).

Č. výrobku 0714

M

MB 2K

Multifunkční izolační stěrka. Kombinuje vlastnosti flexibilních minerálních stěrek MDS (AbP: P-5344/081/14 MPA-BS) a silnovrstvých izolací na bázi živice PMBC (odzkoušeno podle DIN EN 15814 MPA-BS).

Č. výrobku 3014

0000750512_MS_150

MS 150

Elastický těsnicí tmel na bázi MS-hybridního polymeru.

Č. výrobku 7505

Marmorkleber

Lepidlo pro obklady a přírodní kámen - bílé

Č. výrobku 2850

P

PBD 1K

Jednosložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel.

Č. výrobku 0870

0000088625_PBD_2K

PBD 2K

Dvousložková, plastem modifikovaná, silnovrstvá izolace na bázi živice, plněná pryžovým granulátem, bez rozpouštědel.

Č. výrobku 0886

PC 2K 45

Dvousložková lehčená malta na bázi epoxidové pryskyřice pro sanaci betonu

Č. výrobku 0941

Q

0000624901_QP_CAT

QP CAT

Beschleuniger im Remmers QP System

Č. výrobku 6249

Default Package Display_CZ

QP Top Plus

Č. výrobku 6240

0000440625_Quarz_03-08

Quarz 03/08 DF

Směs ohněm sušených křemenných písků

Č. výrobku 4406

R

RM GM M20

Minerální malta pro doplnění kamene, pro vyplnění hlubších nerovností

Č. výrobku 0643

0000056610_RM_RZ_Historic

RM RZ Historic

Rychlovazná správková malta na bázi románského cementu pro opravy spárování a omítek

Č. výrobku 0566

0000042020 SP TOP Basic

Renovierputz

Sanační omítka.

Č. výrobku 0420

S

SL Fill Q2

Protiplísňová sanační stěrka

Č. výrobku 2996

SP Fill Q3

Minerální štuková a tmelicí omítka.

Č. výrobku 0409

SP Levell

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

Č. výrobku 0401

T

Default Package Display_CZ

Tex 4,8/100 und Tex 4,8/25

Č. výrobku 4183

Tex 4/100

Armovací tkanina z E-skla obaleného polymerem

Č. výrobku 3880

0000425801_Trennwandstreifen

Trennwandstreifen

Č. výrobku 4258

U

Uniplan Grund

Penetrace a kotvící můstek pro samonivelační stěrku Uniplan

Č. výrobku 2820

Default Package Display_CZ

Unterwasserprimer

Dvousložková penetrace pro spárovací tmely pro trvale vlhké prostředí

Č. výrobku 7450

V

VM Fill

Universální lepicí a armovací malta

Č. výrobku 0517

Verdünnung V 103

Č. výrobku 5699

W

Default Package Display_CZ

WP DS [basic]

Tuhá minerální těsnicí stěrka pro novostavby

Č. výrobku 0405

0000042625_WP_DS_Levell

WP DS Levell

Těsnicí malta s vysokou odolností vůči síranům

Č. výrobku 0426

WP Flex 1K

Flexibilní jednosložková těsnicí stěrka

Č. výrobku 0445

XYZ

0000022010 ZM HF basic

ZM HF [basic] [basic]

Přísada do malty na bázi vodní polymerní disperze

Č. výrobku 0220