©

Energetická sanace

iQ-Therm – inteligentní systém vnitřní izolace od výrobce Remmers

Vnitřní izolace dokáže proměnit jak tepelné, tak vlhkostní vlastnosti stavební konstrukce. Kromě problematiky vodních par je třeba brát ohled také na změněné vlastnosti týkající se vysychání konstrukce.

Inteligentní systém vnitřní izolace stěn iQ-Therm, vyvinutý naší společností, propojuje do jednoho systému izolační schopnosti vůči vzlínavosti, tepelně-izolační vlastnosti a regulaci vlhkosti vzduchu.

Vnitřní tepelná izolace obvodových stěn ovlivňuje speciálním způsobem stavebně-fyzikální vlastnosti konstrukce. Při výběru správných izolačních materiálů se správným dimenzováním je třeba zohlednit zejména difúzi vodní páry, možné prosakování vlhkosti a také omezenou schopnost vysychání po intenzivních srážkách, zapříčiněnou použitím vnitřní izolace.

Části stavby s omezeným pohybem, jako jsou například hrázděné konstrukce nebo stěnové materiály s nehomogenním profilem, vyžadují kvůli svým odlišným stavebně-fyzikálním vlastnostem použití obzvláště promyšlených systémů vnitřní izolace. Pro hrázděné konstrukce existuje v principu riziko nadměrné izolace a z ní vyplývajícího zamezení vysychání celé části stavby.

Vnitřní tepelná izolace slouží jako alternativa nebo doplnění k dodatečné vnější tepelné izolaci, resp. izolaci uvnitř zdiva. Zatímco u těchto systémů se nosné zdivo nachází na „teplé“ straně izolace, je u vnitřních izolací nutné vždy zohlednit možnost, resp. riziko kondenzace vodních par.

Energetická sanace

13 výrobků nalezeno
 

Náhled

SP Levell

Č. výrobku 0401

Podkladní a porézní jádrová omítka, jímající soli, se sníženou alkalinitou dle WTA

iQ-Fix

Č. výrobku 0225

Lepicí malta

iQ-Therm 30

Č. výrobku 0241

Kapilárně aktivní izolační deska z tvrzené polyuretanové pěny pro sanaci plísně

iQ-Therm K50

Č. výrobku 0246

Klínovitá zateplovací deska systému iQ-Therm

iQ-Top SLS

Č. výrobku 0230

Armovací a tenkovrstvá omítka

iQ-Paint

Č. výrobku 0237

Minerální barva na vnitřní stěny v systému iQ-Therm, odolná vůči vymývání, bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel

iQ-Top

Č. výrobku 0228

Omítka pro regulaci klimatu

iQ-Top SP

Č. výrobku 0240

Armovací a tenkovrstvá omítka regulující klima

Gewebewinkel

Č. výrobku 4275

PVC roh s výztužnou tkaninou

iQ-Fill

Č. výrobku 0232

Plošná stěrka a štuková omítka

iQ-Fill Q4

Č. výrobku 0233

Jemný štuk

iQ-Therm 80

Č. výrobku 0243

Kapilárně aktivní PUR pěnová deska pro vnitřní zateplení s kapilárním přenosem vody

iQ-Therm 50

Č. výrobku 0242

Kapilárně aktivní PUR pěnová deska pro vnitřní zateplení s kapilárně aktivním transportem vlhkosti